Aktualno

sreda, 23. november 2016
Dne 14. 10. 2016, je bil v Centru za ravnanje z odpadki družbe Saubermacher Slovenija d.o.o., v Sp. Porčiču pri Lenartu, podpis dogovora o pristopu k projektu LIFE »Gospodarjenje z E-odpadki...
sreda, 23. november 2016
Objavljamo ugotovitveno odločbo o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena za parcelo s parcelno številko 645 v katastrski občini Šratovci. 
petek, 18. november 2016
Objavljamo namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo parcele 90/2 v k.o. Radenci.
ponedeljek, 14. november 2016
Vabljeni na 5. izredno sejo Občine Radenci, ki bo v četrtek, 17. novembra 2016, ob 17:00 v sejni sobi Izvir hotela Radin. Gradiva seje so dostopna na povezavi.
ponedeljek, 7. november 2016
Objavljamo namero o sklenitvi služnostne pogodbe za zemljišče s parcelno številko 1347/1 in 1327/2.