Sklep o potrditvi predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno
petek, 17. oktober 2014

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2014
Datum sprejema:     13.5.2014
Datum objave:     18.7.2014
Datum začetka veljavnosti:     14.5.2014    
               
Na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slov. občin št. 02/11) je Občinski svet Občine Radenci na 24. seji dne, 13. 05. 2014 sprejel naslednji

SKLEP O POTRDITVI PREDRAČUNSKE CENE OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB OSKRBE S PITNO VODO

1.   Občinski svet Občine Radenci potrjuje predračunske cene obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo .
·     Predračunsko ceno omrežnine na področju oskrbe s pitno vodo v občini, ki za osnovni priključek DNE 13-15 in DN 20 znaša 8,0000 EUR mesečno (brez DDV).
·     Predračunsko ceno vodarine na področju oskrbe s pitno vodo v občini, ki znaša 0,7157 EUR za m3 prodane pitne vode (brez DDV).

2.   Občinski svet Občine Radenci potrjuje subvencije na cene iz 1. točke tega sklepa in sicer za omrežnino 50 % za nepridobitne uporabnike in  za vodarino 30 % za nepridobitne uporabnike, za obdobje do 31. 3. 2015.

3. Ta sklep stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu.

Štev: 3553-0002/2014-4
Datum: 14. 05. 2014

                                                                      Občina Radenci
                                                                Janez Rihtarič, župan

http://ls.lex-localis.info/KatalogPristojnosti/TiskDokumenta.aspx?SectionID=e32dd862-a601-4e72-ad1d-cdb9ff6590b1

 
V spomin na slikarja Lojzeta Logarja, častnega občana občine Radenci
torek, 14. oktober 2014
V spomin na slikarja Lojzeta Logarja, častnega občana občine Radenci
 
V ponedeljek, 13. 10. 2014 je v 71. letu umrl eden izmed osrednjih slovenskih slikarjev in grafikov ter profesor na ljubljanski akademiji za likovno umetnost in oblikovanje, čigar delo je priznano doma in povsod po svetu.
 
Gospodu Lojzetu Logarju je bil leta 2005 podeljen naziv častnega občana občine Radenci.
 logar.jpg Njegova dela bodo ostala večna.
Naj tudi spomin nanj ostane med nami za vedno živ.

Župan Občine Radenci, Janez Rihtarič s podžupanom Janezom Konradom, Občinskim svetom in občinsko upravo

(vir foto: internet)
 
Namera o sklenitvi služnostne pogodbe
ponedeljek, 13. oktober 2014
Namera o sklenitvi služnostne pogodbe k.o. 199 Šratovci | pdf |
 
Javna dražba za prodajo nepremičnin, k.o. Radenci 200
četrtek, 09. oktober 2014
Javna dražba za prodajo nepremičnin, k.o. Radenci 200 | pdf |
 
Objava namere o sklenitvi služnostne pogodbe
torek, 30. september 2014
V  skladu  s tretjim  odstavkom  55.  člena  Uredbe  o  stvarnem  premoženju  države  in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in  10/14)  ter 3. odstavkom  31.  člena  Zakona  o  stvarnem  premoženju  države  in  samoupravne  lokalne skupnosti  (Uradni  list  RS,  št.  86/10,  75/12,  47/13  -  ZDU-1G  in  50/14)  Občina  Radenci objavlja:
NAMERO O SKLENITVI SLUŽNOSTNE POGODBE | pdf |
 
Dodatna pojasnila - Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R)
sreda, 24. september 2014

Od Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejeta dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem projekta "Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju":

 
Obvestilo - pitna voda
torek, 23. september 2014

Voda iz pipe? Zakaj pa ne!

Vse uporabnike javnega vodovodnega omrežja na območju Občine Radenci obveščamo, da so rezultati analize pitne vode iz vodovodnega sistema Podgrad – Segovci dobri, s pa tem preklicujemo naše preventivno opozorilo z dne 15.9. 2014.

                                                         Vzdrževalec vodovodnega sistema v Občini Radenci
                                                                               SIM Radenci d.o.o.

 
Javna dražba za prodajo nepremičnin, k.o. Radenci 200
ponedeljek, 22. september 2014
Javna dražba za prodajo nepremičnin, k.o. Radenci 200 | pdf |
 
Sklepi, sprejeti na 26. redni seji OS
ponedeljek, 15. september 2014

Sklepi, sprejeti na 26. redni seji OS:

 

 Iskanje vsebin na portalu Občine Radenci
banner_volitve.jpg

logonalozbaeu.jpg

Operacija: IZGRADNJA NIZKOENERGETSKEGA VRTCA V RADENCIH
Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.


net1_330.jpg

12.9.2013 - Sporočamo vam, da je upravljalec odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Radenci podjetje  ASD d.o.o.  Detajlne informacije najdete na spletni strani www.oso.si


informator2013.jpg
glasnik_20.jpg
park1_330.png

Lista »botrov« dreves, grmovnic, pokrovnic … za radenski park | pdf | , ki se dopolnjuje

Zdraviliški park Radenci: prospekt 1 | pdf | , prospekt 2 | pdf |


Financiranje - Javna naročila - Razpisi - Odloki

14.08.2014 - Rebalans II. – 2014
- Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Radenci za leto 2014, | pdf |
- Rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2014, I. splošni del | pdf |
- Rebalans proračuna Občine Radenci za leto 2014, II. posebni del | pdf |
- Proračun Občine Radenci, Načrt razvojnih programov 2014 - 2017 | pdf |

15.6.2011 - ODLOK o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Radenci

lex_lokalis_baner_right.jpg
>> Prenesite CENIK posredovanja informacij javnega značaja

saubermacher_330pix.png
Navodila za ločevanje odpadkov

davek_baner.gif
 Prenesite informacijski material | pdf |
 Aktualno

gurs_logo.jpg Informacije v zvezi z urejanjem podatkov v registru nepremičnin

plakat_mali.png Pogoji nameščanja plakatov | pdf |

plakat_mali.png Obvestilo o plačilu občinske takse | pdf |

plakat_mali.png Kataster plakatnih mest | pdf |

ensvet_mali.png Energetsko svetovanje ENSVET

zts_animated.gif Zavod za turizem in šport Radenci

Posebno opozorilo!
Podatki iz vremenske postaje Kapela so prosto dostopni, vendar niti občina Radenci niti proizvajalec ne prevzemata odgovornosti za odločitve, ki jih uporabniki sprejemajo na osnovi teh podatkov.
 Vreme / Napovednik


Novo pri nas!
vremenska_postaja.jpg
 
Podatki iz vremenske postaje Kapela:
www.fieldclimate.com
 
Slike iz elektronske feromonske pasti:
http://app.efos.si/trapview

Uporabnik: kapela
 Geslo: kapela
 Glavni meni

 Uradne ure

Uprava in župan:
Ponedeljek
8:00 do 11:00
Sreda
8:00 do 11:00
14:00 do 16:30
Petek
8:00 do 11:00
 
Delovni čas:
Pon. - Tor. - Čet.
7:00 do 15:00
Sreda
7:00 do 17:00
Petek
7:00 do 13:00

Uradne ure inšpektorice Olge Lukman za stranke:
vsako prvo sredo 
od 12.30-13.30 na sedežu občine
 Hitri kontakt

Telefon:
+386 2 566 96 10
Fax.
+386 2 566 96 20
E-mail:
E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript
Obiskovalci: 1218283
Prisotnih 2 gostov prijavljenih