Aktualno

petek, 24. junij 2016
Objavili smo javno naročilo za ureditev hodnika za pešce »Kapela - Radenci« na regionalni cesti III reda RT-941, odsek Videm-Radenci.Več na povezavi
četrtek, 16. junij 2016
Odločba o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena (javna cesta) nepremičnini s parc.št. 68/13 k.o.Boračeva. 
petek, 10. junij 2016
Vabljeni na dan v parku Radenci, ki bo v soboto, 18. junija od 9. ure dalje.
torek, 7. junij 2016
Objavljamo namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča 1347/1 in 31/2, obe katastrska občina 201 Rihtarovci.
torek, 7. junij 2016
Objavljamo namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča s parcelno številko 897/13.