Aktualno

torek, 13. september 2016
Objavljamo obvestilo o zbiranju pobud in predlogov za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Radenci.
petek, 9. september 2016
Objavljamo namero o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišče s parcelno št. 73/28 k.o. Rihtarovci.
petek, 9. september 2016
Objavljamo namero o oddaji stvarnega premoženja v najem po metodi neposredne pogodbe. Predmet oddaje je stavba na naslovu Radenski Vrh 8.Več v pripetem dokumentu.
četrtek, 1. september 2016
Objavljamo namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča s parcelno številko 75/5, katastrska občina 198 Boračeva, za namen položitve nizkonapetnostnega zemeljskega kablovoda za hišni...
ponedeljek, 29. avgust 2016
Objavljamo javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v Občini Radenci v letu 2016. Rok za prijavo na razpis je 30. september 2016.