Aktualno

torek, 3. maj 2016
Objavljamo odločbo o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini s parcelno številko 897/13 k.o. Radenci.
petek, 29. april 2016
Objavljamo namero o sklenitvi služnostne pogodbe na delu zemljišča s parcelno številko: 1635/0, 809/1, 802/0, 859/1, 1623/2, 1624/1 in 1624/2, vse v katastrski občini Radenci.
petek, 22. april 2016
1.      Javni poziv 40SUB-LS16 Nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena  Več o...
ponedeljek, 18. april 2016
Objavljmo ugotovitveno odločbo o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena za zemljišče s parcelno številko 1346 k.o. Rihtarovci 
sreda, 13. april 2016
Na podlagi 8.člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Radenci (Uradno glasilo slov.občin št. 6/2011 in 20/2015) župan Občine Radenci objavlja:Poročilo o delitvi sredstev izvajalcem...