Aktualno

sreda, 26. avgust 2015
Obveščamo vse uporabnike javnega vodovodnega omrežja na območju Občine Radenci, da je preklican ukrep omejene porabe pitne vode. SIM Radenci d.o.o.
ponedeljek, 24. avgust 2015
Namera o sklenitvi neposredne prodajne pogodbe za zemljišča s parcelno št. 734/8, 734/9, 734/10, 734/11, 734/12, 734/13, vse k.o. Radenci.
ponedeljek, 17. avgust 2015
Zaradi izvajanja investicijskih del na vodnih virih Segovci in Podgrad, pozivamo vse uporabnike pitne vode javnega vodovoda v občinah Radenci, Gornja Radgona in Apače, k skrajno racionalni rabi pitne...
torek, 28. julij 2015
Ugotovitvena odločba o statusu grajenega javnega dobra lokalnega pomena –občinska cesta za nepremičnino s parc.št. 698 k.o.Kapelski Vrh
ponedeljek, 27. julij 2015
Odločba o podelitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javna cesta za nepremičnini parc.št. 734/2 in 734/3 k.o.Radenci